Erik Bye var så unik for dette lille, lange landet at han nesten ble stående i sin egen skygge.

Det akter Bjørg Skogholt og Solfrid Anita Ruud å gjøre noe med i Milepelen lørdag kveld:

– Dette er en kjærlighetsfull hyllest gjort på vår måte. Vi har gitt folk oppgaven med å finne tekster og sanger av Erik Bye og at de skal styre unna de fire-fem mest kjente av hans sanger, forteller Bjørg Skogholt.

– Vi er to litt slitne damer som jobber mye, «finn alt sjøl, gjør din egen tolkning og tilnærming» sa vi og møtte massevis av glade og engasjerte sambygdinger.

Bjørg Skogholt og Solfrid Anita Ruud har lett i arkivene og hørt på de gamle skivene:

– Har du tenkt over visdommen i teksten i «Oles vise», om uteliggeren som sitter og filosoferer over dagen og livet? Eller teksten til «Alf», der Erik Bye har filosofert seg fram til slik Alf Prøysen faktisk var, forteller Bjørg Skogholt.

Det er i verselinjene i «Alf» at Erik Bye skriver at «det gikk en kjempe gjennom landet». Det samme kan sies om ham selv: «Om han er borte, så lever' n lell». Som journalist hadde han en barnslig glede med å formidle og dele kunnskap ute i felt. Han dro vanlige folk inn i studio og brukte fortellergrep som vi ventet i mange år på før ble tatt i bruk på nett og TV.

– Det ligger et arkivopptak på You Tube hvor Erik Bye samtaler med en gammel indianerhøvding. De snakker om at vi har sluttet å snakke med naturen, med sola og været. Hørt den før? Det er slik vi er opptatt av i dag!

– Vi er så glade for å ha med Morofoto på dette prosjektet, de har tolket tekstene og fotografert bildene som projiseres bak hver av dem som skal opptre, sier Bjørg Skogholt.

På dårlig norsk heter det et «allstars-lag», det er de som opptrer i Milepelen lørdag.

– Anita Bunes dirigerer Erik Bye-koret, du ser og hører Elin Ellingsen, Hans Ludvig Fredheim, Ine Bakli Verket, Olav Hagen, Kalle Viken, Tommy Fossen, Trond Soløst, Knut-Harald Jensen, Lill-Hege Aas-Eng, Tone Skogholt, Øyvind Rogstad, Arne Brenden, gruppa «Alabar», Aina og Kine Østby, Jenny Aalborg, Harald Moen, meg og Solfrid Anita Ruud. Benny Nyborg er konferansier, sier Bjørg Skogholt.