(Romerikes Blad)

– NSB-konsernet er i endring og samler tog- og bussvirksomheten i Norge og Sverige under en ny, felles merkevare. Navneskiftet og bakgrunnen for endringen er tema på pressekonferansen, heter det i innkallingen fra NSB-konsernet.

Det nye navnet er Vy.

Norges Statsbaner AS (NSB) ble etablert i desember 1996 som en videreføring av forvaltningsbedriften Norges Statsbaner. Samtidig ble infrastrukturdelen skilt ut i forvaltningsorganet Jernbaneverket, senere døpt om til Bane Nor. Fra juli 2002 er NSB et statsaksjeselskap og særlovselskap.

Selskapets vedtektsfestede formål er å sørge for effektiv, tilgjengelig, sikker og miljøvennlig transport av personer og gods, går det fram av opplysningene i Enhetsregisteret. «Selskapet skal drive persontrafikk med tog i Norge, transport av personer og gods i Norge og øvrige nordiske land samt virksomhet som står i naturlig forbindelse med dette. Virksomheten kan drives av selskapet selv, av heleide datterselskaper eller gjennom andre selskaper det har eierandeler i eller samarbeider med.»

Konserndirektør er Geir Petter Isaksen og styreleder er Dag Mejdell. De to vil vegge være til stede på pressekonferansen.

NSB kunne nylig melde om passasjervekst. NSB Persontog og NSB Gjøvikbanen hadde i 2018 over 70,7 millioner reiser, en økning på 6,4 prosent fra 2017.

 Konserndirektør Geir Petter Isaksen i NSB. Foto: Mariam Butt (NTB scanpix)

Konserndirektør Geir Petter Isaksen i NSB. Foto: Mariam Butt (NTB scanpix)