Fant flere feil som går på trafikksikkerheten løs

Artikkelen er over 3 år gammel

Vegtilsynet har ført tilsyn med arbeidsvarsling i Statens vegvesen, Region øst. Ved stikkprøvekontroller på i alt sju arbeidsområder, fant Vegtilsynet flere alvorlige feil.