Samarbeider mer uten å si opp ansatte

De vil bli mer effektive, gi bedre tjenester til innbyggerne og skal samarbeide mer uten at det blir oppsigelser.