Kommunen i landet som har flest personer over hundre år, er Oslo, som også er kommunen med høyest innbyggertall. 193 personer er over 100 år i kommunen.

Kommunen der det er flest personer over 100 år relativt til folketallet, er Fedje kommune i Hordaland. Den lille kommunen, som har et innbyggertall på 561, har to personer som er over hundre år. I Trondheim er det 28 personer over 100 år, mens det i Bergen er 54.

– Kjekt

Ordfører i kommunen, Stian Herøy (H), ler når NTB ringer og sier at han er ordfører for kommunen med flest personer over 100 år per innbygger.

Han sier at han ikke vil lese for mye inn i tallene fordi små forhold kan gi store utslag i små kommuner.

– Det er uansett selvfølgelig kjekt at de trives hos oss og lever gode liv, sier Herøy.

Økning

I 2014 var det 829 i denne aldersgruppen i landet, og det har vært en jevn økning siden det. I fjor var tallet 1027.

Seniorforsker Bjørn Heine Strand ved Folkehelseinstituttet sier at årsakene til økningen er sammensatt.

– Vi har sett en veldig økning de siste årene, der flere og flere når veldig høy alder. Årsaken er nok at flere har en sunnere livsstil, og at medisinsk behandling har blitt bedre, sier han til NTB.

Strand sier at man også kan se at personer som først blir veldig gamle, i større grad blir enda eldre.

– Før var det sånn at mange som ble 80 år, hadde lav sannsynlighet for å bli 90 år. I dag ser man at mange av dem også blir 90, sier han.