Så lenge er KIL-spillerne permitterte

Slagplanen ligger klar, men det kan bli endringer.