Sørgående felt på rv. 2 ved Jømna vil være stengt mandag 12.8. og tirsdag 13.8. grunnet vedlikehold. Omkjøring blir skiltet gjennom Jømna sentrum. Det har rast ut masser i skråning mot bru og vei, og dette må repareres fra veien.