Ruter har bestemt seg for å gjøre endringer i busstilbudet. Det kommer til å ramme også flere ruter på Romerike.

Se hele oversikten nederst i saken!

Liten passasjervekst

I en pressemelding fra Ruter, forklare endringene med at passasjerveksten ikke har vært som tenkt som følge av pandemien:

«Etter mange år med vekst i kollektivtrafikken ble tilbudet i Viken styrket i 2019 og 2020 for å tilrettelegge for fremtidig vekst. Pandemien har ført til at passasjerveksten ikke kommer som forventet. Ruter iverksetter derfor nødvendige tilpasninger av tilbudet. Kapasiteten på noen linjer justeres ned, i tillegg til enkelte lokale endringer,» skriver selskapet på egne nettsider.

For Romerikes del betyr det at to ruter legges ned. En rute får en ny endeplass, mens flere linjer vil få færre avganger. Samtidig kommer det flere avganger på hele fire av ruters busslinjer på Romerike. Hvilke linjer dette gjelder, får du se nederst i saken.

To linjer legges ned

Også over resten av Viken gjøres det endringer.

Tilpasningene trår i kraft fra 4. juli 2022. Ifølge Ruter tilsvarer alle endringene en samlet reduksjon på omtrent 60 millioner kroner per år, og de skriver at endringene utgjør i underkant av tre prosent av den totale produksjonen på buss og båt i Viken.

Ruter opplyser i pressemeldingen at de så langt som mulig har forsøkt å minimere de negative konsekvensene for kundene sine, samtidig som de skal gjennomføre tiltak som påvirker markedsandelen i så begrenset grad som mulig.

– Vi satset offensivt for å tilrettelegge for en fremtidig passasjervekst som dessverre ikke kommer som forventet på grunn av pandemien. Dette gjør det nødvendig å foreta tilpasninger av tilbudet, sier markedsdirektør i Ruter Ellen Marie Rogde i pressemeldingen.

Her er endringene:

110 Lillestrøm- Oslo Bussterminal Før: Avgang hvert tiende min på lørdager Nå: Hvert kvarter på lørdager

120 Nesåsen- Grorud Før: Gikk til Grorud Nå: Går bare til Stovner (2,5 km unna)

310 Fjerdingby-Vallerudtoppen Før: Avgang en gang i halvtimen søndag Nå: Avgang en gang i timen søndager

315 Ahus- Vallerudtoppen Før: Avgang hver halvtime søndager Nå: Avgang en gang i timen søndager

320 Garderåsen-Lillestrøm Før: Avgang hver halvtime søndager Nå: Avgang en gang i timen søndager

330 Fjerdingby-Lillestrøm Før: Avgang hver tiende minutt i rush. Nå: Avgang hvert kvarter i rush

341 Skedsmokorset-Tæruddalen Før: Gikk en gang i timen. Nå: Kun i rushtid på hverdager, hver halvtime

450 Jessheim-Årnes Før: Hver halvtime, hvert kvarter i rush Nå: Får flere avganger på skoledager

480 Bjørkelangen- Lillestrøm Før: En gang i timen i tidsrommet 13.13-19.13. En gang i halvtimen i morgenrush. Nå: Får noen flere avganger på hverdager, uspesifisert.

480E Bjørkelangen-Helsfyr Legges ned

485 Hemnes-Bjørkelangen Før: Kun til Løken hver time i morgenrush. Ellers klokken 11, 13, 15 og 19. Nå: Får justeringer tilpasset endringer på linje 480.

490 Trøgstad-Lillestrøm Før: Avganger klokken 15, 17, og 20. To avganger lørdag og søndag. Nå: Får flere avganger på hverdager

490E Trøgstad- Helsfyr Legges ned

485 Hemnes-Bjørkelangen Før: Kjører mellom Løken og Bjørkelangen mellom kl. 07 og 19. Nå: Kjører ikke lenger mellom Løken og Bjørkelangen