- Nå har vi nominert de to topplassene våre, og begge har nå sagt ja, sier Kjetil Dammen, leder i Grue Ap.

Tirsdag kveld ble det klart at de to har sagt ja til topplassene, og at de også får disse plassene. Rune Grenberg har vært ordfører i Grue de siste tre årene, og på en spørrerunde i fra Glåmdalen i forrige uke, var han klar for å stille til gjenvalg. Han viste da til at partidemokratiet hadde siste ordet der.

Ingen overraskelse

- Det er vel ingen overraskelse i fra oss at Rune Grenberg får topplassen. Han har gjort en god jobb som ordfører, synes vi. Og han hadde ikke sittet lenge i ordførerstolen før han ba om et kontor nede ved servicetorget for å komme nærmere publikum. Kaja S. Haugen har vært litt i tenkeboksen, men hun sa heldigvis ja hun også. Nå har vi kommet ett steg videre, sier Kjetil Dammen, og er glad for at de to topplassene nå er i boks.

En nominasjonskomite skal etter ferien sette i gang med å få kandidater til resten av lista til kommunevalget i 2023.

Grue Ap har hatt samarbeid med Høyre for å ha flertall den siste perioden, og Niels F. Rolsdorph har da vært varaordfører.

Satser på et godt valg

- Satser dere på rent flertall ved neste valg?

- Vi går til valg for å gjøre det best mulig, så får vi se hvordan resultatet blir. Jeg synes vi har fått til mye bra, og har kunne hake av på mange av de 77 punktene vi gikk til valg på. Jeg synes blant annet at vi har fulgt opp næringspolitikken og har en god dialog med næringslivet, og vi har også fått gode skoleresultater. Kontakten mot Stortinget er også bra, blant annet i saken om at sosialstønad og barnetrygd ikke skal ses i sammenheng, sier Kjetil Dammen.

Han vil heller ikke svare på om han tror Grue Ap denne gangen får rent flertall eller i hvilken retning de vil samarbeide, eventuelt.

Flere boliger

- Hva med befolkningsutviklingen?

- Vi må få på plass flere boliger i Grue, og har blant annet fått til mer boligbygging i Svullrya, sier Dammen.

- Jordvernalliansen reagerte på boligfeltet som planlegges i Kirkenær sentrum?

- Ja, vi må sette oss ned og se på innsigelsene som har kommet. Men vi har mange andre ledige tomter i kommunen også, sier Dammen.