Roy holdt på å gi seg som musiker: - Fotograferingen løftet meg opp igjen

GRUE: Han liker seg i grensenære strøk, helst litt unna folk, og i åpent lende. Der er det best grobunn både for musikk og fotografering.