– Det er vanskelig å peke på en enkeltting, men vi har i større grad enn forgjengerne våre åpnet for uttak av rovdyr som utgjør skadepotensial i forkant og bedt rovviltforvaltninga om å ha høy beredskap før og under beitesesongen, for å sikre at uttak gjennomføres når det er nødvendig, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen til NRK.

– At nedgangen er betydelig, er en mager trøst for dem som opplever tap, så derfor er målet å fortsette arbeidet. Jerv er ofte den største utfordringen, der ligger vi over bestandsmålet og har derfor iverksatt tiltak for å effektivisere felling, sier han videre.

I 2006 ble 38.500 sau erstattet i Norge, mens det i 2015 ble erstattet 20.200.

Ifølge Martin Mostue, nestleder i Hedmark sau og geit, er hovedårsaken til nedgangen færre sau på utmarksbeite.

– Halve sannheten

Også Merete Furuberg, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, er klar på at statsråd Helgesens uttalelse er bare «halve sannheten».

– Det slippes langt færre sau på utmarksbeite nå enn det gjorde før, og i tillegg er det tidligsanking. Det er ikke det at det tas færre sauer - men det er rett og slett langt færre sauer å ta. Det Helgesen sier er bare halve sannheten, sier Furuberg til Østlendingen.

Senere på dagen i dag (mandag, red.anm.) skal hun holde foredrag på Hamar om blant annet dette på Landskonferansen for rovvilt, beitedyr og samfunn.

Les også: Laveste tapstall av sau og lam på ti år