Ronny (49) er ny parksjef i denne kommunen

Ronny Langset er ansatt som parksjef i Nes kommune.