Rolig i Sverige etter grenseåpning

Få ville prate da Nya Wermlands-Tidningen tok tempen.