Robert er kaptein på søppelskuta - finner alt fra trampoliner til flaskepost

Robert Tollefsen er kaptein i Plastpiratene, og sammen med venner har han rensket elvebredder og sjøer i distriktet for bildekk, vaskemaskiner, tønner og trampoliner - og plast og atter plast.