Regjeringen legger i sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett opp til økt oljepengebruk, noe som igjen kan gi økt inflasjon og deretter økte renter. For folk med mye gjeld, kan kanskje dette bli den viktigste effekten av budsjettet.

Budsjettet kommer også med oppdaterte anslag på hvor mye prisene i Norge vil stige i år. Anslaget er på 5,4 prosent.

Siden lønnsforhandlingene i frontfaget endte på 5,2 prosent, kan det bety at enkelte lønnsmottakere vil få mindre å rutte med i år. Frontfaget ligger til grunn for alle de påfølgende lønnsoppgjørene.

Flere enkeltgrep:

Selv om det er få direktegrep som får betydning for hele befolkningen, er det flere enkeltgrupper som får mer penger:

  • Hvis du er pensjonist, kan du se fram til større utbetalinger framover. Pensjonistene får rundt 8 prosent pensjonsvekst i år. I tillegg blir det skattekutt for pensjonister med lave pensjoner. Dette bestemmes ut ifra pris- og lønnsveksten.
  • Alle som har en pensjon lavere enn 370.000 kroner, får også skattelette.
  • Regjeringen foretar en prisjustering for stønader og sosialhjelp.
  • Regjeringen foreslår å hjelpe dem med lave inntekter og høye boutgifter med til sammen 519 millioner kroner ekstra i bostøtte.
  • Regjeringen foreslår å øke diettsatsene for trailer- og lastebilsjåfører. Satsene øker fra 300 til 350 kroner per dag når sjåførene har såkalte utedøgn, hvor de overnatter i bilen, skriver VG. Økningen betyr i snitt en inntektsøkning på rundt 10.000 kroner.
  • Det fylkeskommunale tannhelsetilbudet endres slik at personer fra 21 til 24 år bare skal betale 25 prosent egenandel. I budsjettforliket med SV om 2023-budsjettet var det opprinnelig enighet om alle opp til 26 år skulle få 50 prosent dekket. Men dette viste seg å være vanskelig opp mot regelverket for statsstøtte.