Restaurerer myrer for et bedre klima

Myrene ligger der og slipper ut Co2. Nå skal de restaureres, og store maskiner er i gang med å fjerne spor etter torvdrift og grøfting for en bedre skog.