[Østlendingen] Fellesrådet ønsker å få til en plan for nedbetaling av merforbruket som må dekkes inn i den kommende fireårsperioden.

Formannskapet drøftet saken i sitt møte tidligere denne uka, og etter det vi erfarer er stemningen blant politikerne at man skal få saken ut av verden og kirken ferdig.

Flere årsaker

Årsakene til at man nå ber om mer penger fra kommunen, er flere. Leie av kirke med mannskap i lengre periode enn forsikringspremien dekker, er én årsak.

En annen er at ansatte ved kirkekontoret ikke har fått utføre sine ordinære arbeidsoppgaver i ordinær utstrekning.

I tillegg sliter kirken i Våler med gammelt og lite hensiktsmessig utstyr. 

Derfor har det vært nødvendig å leie inn mannskap og maskiner fra nabokommunen Åsnes. Fellesrådet har ikke hatt likviditet til å kjøpe inn ny maskin til kirkegårdsarbeid. En nedbemanning i kirken med to stillinger har ikke monnet tilstrekkelig budsjettmessig.

Festeavgiften er økt to ganger for å øke inntektene.

Svikt i dugnaden

Det er utført mye bra dugnad i forbindelse med ny kirke i Våler. Det ble på forhånd kalkulert med dugnad til en verdi av fem millioner kroner. Totalt mangler fellesrådet nå 2,4 millioner kroner på budsjettposten dugnad.

I redegjørelsen til politikerne skriver leder i fellesrådet, Torunn Syversen, at man stort sett har klart seg innenfor de budsjetterte 61,8 millioner kroner. Det som gjør at summen blir noe større, er bruk av renter, momskompensasjon, svikt i praktisk dugnad. Endringer i prosjektet på grunn av offentlige pålegg, har kostet. 

Nå ber altså fellesrådet politikerne om fem millioner kroner ekstra.