Rekordbeslag på svenskegrensa – vogntoget var stappfullt av sigaretter og brennevin

Da tollerne stoppet å telle – hadde de funnet over to og en halv millioner sigaretter og 5000 liter med brennevin.