– Departementet er kommet til at det kun er hjemmel for lisensfelling av Letjennareviret. Det er ikke lovhjemmel for felling av Mangenreviret eller Rømskogreviret, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) i en pressemelding.

Lisensfellingen av ulv innenfor ulvesonen starter 1. januar.

– Ulv er en fredet art, og det er en høyere terskel for å felle ulv innenfor ulvesonen enn utenfor, sier Elvestuen.

Frustrasjon

I Norges Jeger- og Fiskerforbund blir vedtaket møtt med skuffelse og frustrasjon. De reagerer på at avgjørelsen kommer så tett opp mot jaktstart, etter en høst som har gått med til timevis med planlegging av lisensfellingene.

– Jegerne er frustrerte og forbannet, og med rette. Departementet utviser det vi på godt norsk kaller dårlig folkeskikk. Ord som involvering og gjensidig respekt flagges høyt i møter og dokumenter, men når vi kommer til realitetene så avspises vi med urimelig korte frister og manglende dialog. Det er både uakseptabelt og konfliktskapende, sier leder Knut Arne Gjems.

– Svært negativt

Saken havnet på klima- og miljøministerens bord etter at Naturvernforbundet påklaget rovviltnemndenes vedtak om å felle ulveflokkene i Letjenna, Mangen og Rømskog. Nå reagerer forbundet sterkt på at regjeringen opprettholder fellingen av Letjennaflokken.

– Det er ingen grunn til å felle disse ulvene, verken faglig eller juridisk. Dette er en etablert og forutsigbar ulvefamilie som lever inne i ulvesonen. Den norske ulvebestanden har gått tilbake. Dette vedtaket er svært negativt for den videre utviklingen til ulvebestanden, sier fagleder Arnodd Håpnes.