Vi har nå lenge hatt strømpriser som sender familier på NAV og bedrifter til skifteretten. Men det kommer ikke av at vi mangler strøm. Vi mangler politikere – og regiondirektører i NHO – som skjønner elementær markedslogikk.

Jon Kristiansen er regiondirektør NHO Innlandet. Han skriver i Glåmdalen 2.februar under tittelen «Vi trenger et kraftløft». I innlegget skriver han bl.a. dette, og les det gjerne to ganger: «I løpet av få år kommer vi til å få et kraftunderskudd i Norge. Det vil bety at vi mister et avgjørende konkurransefortrinn for norsk eksportindustri.»

Dette er pent sagt tøv. Det konkurransefortrinnet norsk eksportindustri historisk har hatt har ikke vært knyttet til om vi har overskudd eller underskudd på kraft det enkelte år. Det har vært basert på at vi har hatt lavere kraftpriser enn i landene vi konkurrerer med.

I neste setning ser det ut som om Kristiansen har skjønt dette, før han så viser at det har han ikke. Han skriver: «Lavere kraftpriser har vært et fortrinn for Raufossindustrien i over 100 år og miljøet der er selve ryggraden i fastlandsindustrien. Skal vi bevare dette fortrinnet og bygge industrien i Innlandet videre, må vi øke produksjonen av fornybar energi raskt.»

Ifølge Kristiansen tror åpenbart at strømprisene vil gå ned, dersom vi øker produksjonen av fornybar energi. Noen burde fortelle regiondirektøren at dette i dagens kraftmarked er som å tro på julenissen. Strømprisene i Norge settes nå i all hovedsak av markedsprisen i det store europeiske markedet vi har knyttet oss stadig sterkere til, sist gjennom to helt unødvendige kabler til Tyskland og England, som ble bygget for å gjøre vindkraft i Norge lønnsom gjennom nettopp høyere strømpriser. Og hadde absolutt ingenting med forsyningssikkerhet å gjøre. Det hadde vi for lengst.

Tillater meg å sitere Stein-Erik Fleten i denne forbindelse. Han er professor i industriell økonomi ved NTNU. Han svarte følgende i et møte i Trondheim for få dager siden på spørsmålet om Norge ville få billigere strøm om produksjonen øker: «Økt produksjon av strøm i Norge nå vil ikke gi lavere strømpriser. Bare økt eksport». Og selvfølgelig har han helt rett i det.

Bedriftene på Raufoss og i resten av Innlandet trenger ikke bekymre seg for om de får den kraften de trenger, selv om vi «om noen år» skulle få en periode med negativ kraftbalanse i Norge, altså at vi produserer mindre enn vi vil bruke. Det er faktisk nesten ubegrensede mengder strøm tilgjengelig i det store markedet vi nå er en del av. Det er bare å kjøpe,- til den prisen dette markedet vil ha!

Og da er vi ved det reelle problemet, for folk og næringsliv både i Innlandet og i resten av Sør-Norge: Strømpriser som knekker nattesøvn og bunnlinjer i både husholdninger og næringsliv. Det er nesten ufattelig at våre politikere har satt oss i den fortvilte situasjonen vi nå er kommet i, ved å knytte vårt lille marked på ca 150 TWh nærmest sømløst til et europeisk høyprismarked på 3500 TWh.

Det er aldeles ikke noen formildende omstendighet at regiondirektør Kristiansen bare sier det samme som NHO-sjef Ole Erik Almlid. Det betyr bare at regiondirektøren i NHO Innlandet er villedet av de samme vrangforestillingene som NHO-sjefen!