Arne (80) ble nesten slått i hjel med brekkjern i sitt eget hjem – nå har ranerne fått nedsatt straff

To menn fra distriktet har fått redusert fengselsstraff i Eidsivating lagmannsrett for det brutale hjemmeranet mot Arne Finsrud.