Vidar NygårdseterVidar Nygårdseter" /> Vidar NygårdseterVidar Nygårdseter" /> Gå til sidens hovedinnhold

Koster skattebetalerne ni mill.

Artikkelen er over 13 år gammel

Nærmere ni millioner kroner av skattebetalernes penger kommer til å gå med til underskuddsdekning, og bidra til å sikre videre drift etter Rally Norways underskudd på 15 millioner sist vinter.

Et enstemmig Fylkesråd gikk i går inn for at Hedmark fylkeskommune skal gjøre det den kan for å sikre framtidige VM-arrangement i Innlandet.

- Vi mener dette er et viktig arrangement. Går dette økonomisk over ende nå, mister vi med stor sannsynlighet arrangementet for alltid. Derfor mener vi det er forsvarlig å bruke penger nå slik situasjonen har blitt, sier fylkesrådsleder Reidar Åsgård.

Frisk kapital

Derfor går Fylkesrådet inn for at 2,33 millioner kroner skal skytes inn i ny aksjekapital i Rally VM Invest AS.

Det gir en eierandel på 25 prosent i selskapet. Det skal innledes forhandlinger om eventuell ettergivelse av halvparten av et lån på 7,5 millioner, som ble gitt i forbindelse med avviklingen av prøverunden til rally-VM i 2006. Pengene ble tatt fra Hedmark fylkeskraft AS.

Alt forutsetter at de 16 andre aksjonærene, stort sett private bedrifter, som til sammen har til gode 7 millioner fra VM-arrangøren, går med på ettergivelse av 50 prosent av det de har til gode hos VM-rally-arrangøren.

Skjer det, vil en fra fylkets side bruke av de resterende 3,75 millionene av de 7,5 som ble lånt ut i 2006, til å øke aksjekapitalen i Rally VM Invest AS.

Fra før er det kjent at glåmdalskommunene, gjennom Regionrådet, vil gå inn med en drøy million kroner. Hamar kommune skal være villig til å gå inn med 1,2 millioner under visse forutsetninger.

Fylkeskommunen og Glåmdal Regionråd var fra før inne med 200.000 kroner hver i aksjeselskapet Rally VM Invest. Kongsvinger kommune betalte disse pengene.

Til sammen har da mellom 8,5-9 millioner kroner offentlige kroner blitt sprøytet inn for å dekke underskudd og sikre videre drift dersom kreditorene halverer sine krav.

Støtter arrangøren

Åsgård har konferert med, og fått støtte fra gruppeledere i de andre partiene i Fylkestinget for løsningen Fylkesrådet nå skisserer.

- Gjennom å gå for denne løsningen går vi inn og tar ansvar, siden vi mener dette har gitt så mange positive ringvirkninger for Innlandet, sier Åsgård.

En rapport fra Østlandsforskning som kommer 1. juli, vil vise hvilke.

Åsgård har fortsatt stor tiltro til ledelsen for VM-arrangementet med Even Wiger i spissen.

- Hadde det ikke vært for den gode kompetansen og de gode kontaktene til rallymiljøet i sørfylket, hadde vi ikke fått noen VM-runde. Det ble gjort noen feil. Ingen er feilfrie. Det skal ikke være noen unnskyldning, men jeg synes folk bør vise edruelighet hvis de vil komme med kritikk, sier Åsgård.

Samtidig skal det ikke bli slik i framtida at det offentlige skal bli noen «rik onkel» som skal komme inn å dekke underskudd. Derfor vil en gjennom sitt 25 prosent store engasjement, kreve å få en representant i styret til Rally Invest AS.

- Der vil vi plassere en person som har god greie på arrangement og Økonomi, sier Åsgård.

KB Gruppen med

Ifølge daglig leder i både Rally Norway og Rally Norway Invest AS, Even Wiger, er også KB Gruppen, som eier 35 prosent av aksjene i investeringsselskapet, positiv til å skyte inn ny egenkapital. Dermed er den rettede emisjonen langt på vei i boks dersom SponsorLink AS, Gandalf og Norsk Trafikksenter går inn med sine bidrag i aksjekapital. I så fall vil aksjefordelingen i selskapet være 41/49 i favør av de private aktørene.

- Skal de 7,5 millionene dere får inn i ny aksjekapital gå med til å dekke resterende underskudd når gjeldssaneringen er gjennomført, Even Wiger?

- Det kan jeg ikke gi noe svar på nå. Først må vi se hvordan det går med forslaget til sanering av gjeld, sier Wiger, som forteller at det parallelt jobbes hvordan en skal skaffe penger med tanke på 2008, men at det må ryddes opp etter vinterens arrangement først.

FAKTA

Planlagt ny eierstruktur i Rally VM Invest.

Tabellen viser eierandel i prosent og beløpet hver enkelt aksjonær går inn med.

KB-gruppen (30) 1.833.125

Sponsorlink AS (7) 366.875

Gandalf Komm. (7) 366.875

Norsk Trafikksenter (7) 366.875

Hedmark fylkeskom (25) 2.333.125

Glåmdal Regionråd (12) 1.033.125

Hamar kommune (12) 1.200.000

Sum: (100) 7.500.000

Som det går fram av tabellen er det lagt opp til en fordeling mellom privat og offentlig eierskap på 51/49.