Det er hundeeiers ansvar å forhindre at viltet jages unødig. Det er krevende forhold for hjorteviltet, og overalt kan du se rådyrflokker som følger sine egne spor på jordene på sin vandring etter mat.

En jagende hund kan slite ut et rådyr som allerede er svakt etter en lang vinter.

– Mange steder er det nå krevende forhold med mye snø og minusgrader. Det har medført at endel kommuner har innført ekstraordinær båndtvang for hund.

 Landbrukskontoret for Våler og Åsnes kommer ikke til å innføre et slikt ekstraordinær båndtvang, men oppfordrer hundeeiere til å passe nøye på hundene sine slik at rådyr og annet vilt ikke jages unødvendig, sier Pia Knøsen Lund ved landbrukskontoret i Åsnes og Våler.

Hun forklarer dette med at kommunene ikke har delegert myndigheten til å innføre ekstraordinær båndtvang. Dermed må en slik sak fremmes gjennom det politiske systemet, noe som tar lang tid.

– Vi har derfor oppfordret hundeeierne til å ta dette ansvaret selv, sier Knøsen Lund.

Mattilsynet har så langt godkjent 26 nødforingsplasser for rådyr i Våler og Åsnes. Fortsatt mulig å søke om nødforing via landbrukskontoret. 
– Et annet tiltak som kan hjelpe rådyrene er å kjøre opp veier fra et skogsområde til et annet, tipser landbrukskontoret.