– Det er et ensomt yrke. Vi må tørre å si ifra når vi sliter

Jan Arne Broen vil at bøndene skal senke skuldrene og være åpne hvis hverdagen blir litt for tøff.