Vurderer å øke antall pasienter innenfor rus og psykiatri: – Vi er ganske sprengt på lokaler

KONGSVINGER/NES: Etter sammenslåingen med Ahus vurderes det nå å overføre alle pasienter fra Nes med behov for hjelp innenfor psykiatri og rus til Kongsvinger.