Protesterer mot ams-målere: Lillian (61) går til retten for å hindre stengning av strømmen

Lillian Dyrnes motsetter seg å få installert såkalt ams-måler i huset sitt. Norgesnett har varslet stengning av strømmen. Sammen med seks andre tar Dyrnes varselet til retten.