Privatsøppel i store mengder på badeplass. Den som dumpet det, gjorde en tabbe

I løpet av de siste fem – til seks ukene har avfallsdunkene ved Sjøsanden blitt fylt godt og vel fulle med privat søppel. – Dette er lavmål og veldig dårlig gjort av dem som kjører søpla de har hjemme hit.