Den såkalte prestesaken i glåmdalsdistriktet tok i går en særdeles alvorlig vending da statsadvokaten tok ut tiltale med en strafferamme på 21 års fengsel mot mannen i 50-årene. Uventet er dette ikke etter at samme instans valgte å oversende saken til riksadvokaten for vurdering, slik man er pålagt når det handler om saker med så høye strafferammer. Påtalemyndigheten mener at etterforskningen, inkludert over 30 vitneavhør, sannsynliggjør at presten har begått gjentatt vold, trusler, mishandling og samleier mot ei stedatter, og at dette skjedde helt fra hun var fem år og vedvarte til etter at hun fylte 16 år.

Dermed er det duket for en for alle involverte svært belastende rettssak der den nå voksne kvinnens ord og troverdighet står mot prestens. Felles for de to og deres nærmeste er den gnagende uvissheten fra etterforskning ble innledet og til det nå foreligger en beslutning fra statsadvokaten, en uvisshet som også vil vedvare til rettskraftig dom foreligger. Det kan bli lenge til, for uansett utfall i Glåmdal tingrett i slutten av april er det sannsynlig at saken blir anket til lagmannsretten. Dette med bakgrunn i at presten bedyrer sin uskyld, mens kvinnen i 20-årene er klar på at de seksuelle overgrepene og voldsutøvelsen har funnet sted. Det betyr at én av dem ikke snakker sant.

Her til lands er det begått mange justismord i overgrepssaker mot barn. Disse skjedde for en god del år siden, og ble begått i en periode da det ble lagt vekt på medisinske funn som senere viste seg å være feiltolket. Siden forholdene denne saken dreier seg om til dels ligger en del år tilbake i tid, foreligger sannsynligvis få medisinske funn eller andre håndfaste bevis. Men det er utviklet bedre etterforskningsmetoder og mer kompetanse på dette vanskelige området, og i denne saken har ekspertise fra Kripos vært sentral i etterforskningen. Dette var både viktig og nødvendig, ikke minst fordi vi mener det var uheldig av politimesteren i Hedmark å overlate etterforskningen til lokalt politi, som har hatt et flerårig samarbeid med en person som er i nær familie med tiltalte. Denne personen har vært innkalt til flere vitneavhør.

Dersom den nå suspenderte presten skulle bli kjent skyldig etter tiltalen, vil straffen bli flere års fengsel. Det på bakgrunn av at det foreligger en av de mest alvorlige og groteske tiltaler vi har sett i forhold til overgrep mot et enkelt barn her til lands. For tiltalen går ut på seksuelle overgrep, vold og mishandling utført av en nær omsorgsperson og fordelt over en periode på 16-17 år, og med innslag som minner om sadisme.