Skyldig på alle punkter

Foto:

Av
Artikkelen er over 11 år gammel

Glåmdalspresten i 50-årene er av Eidsivating lagmannsrett funnet skyldig på alle tiltalepunkter, det vil si seksuelle overgrep, voldtekt og utstrakt voldsbruk mot sin stedatter gjennom en årrekke. PRESTESAKEN |

DEL

Klokka 12.30 i dag var juryens kjennelse klar. Juryens ordfører, Laila Bjørum fra Eidskog, leste på vegne av lagretten opp svarene på de åtte spørsmålene.

- Ja, med flere enn seks stemmer, svarte Bjørum på samtlige spørsmål.

Skyldspørsmålet er dermed endelig avgjort, og kan ikke ankes.

Presten satt stille i tre minutter mens kjennelsen ble lest opp, før han brast i gråt.

Nå skal de tre fagdommerne – rettens formann, lagdommer Bernt Krogh, og hans meddommere Ragnar Eide og Sverre Nyhus - og fire medlemmer av juryen ta stilling til hvilken straff glåmdalspresten får. I Glåmdal tingrett i mai i fjor ble presten dømt til ni års fengsel, og til å betale stedatteren 1,8 millioner kroner i erstatning og oppreisning.

Før retten trekker seg tilbake for å fastsette straffen, blir det prosedyrer som omhandler straffeutmålingen.

glomdalen.no følger saken utover ettermiddag. Les også utførlig reportasje om prestesaken i morgendagens Glåmdalen.

Artikkeltags