Her ligger deler av fangsten til tørk etter et av tidenes største postrøveri i distriktet

Nærmere 100 postkasser er raidet i et av tidenes største postrøveri i distriktet.