– Nesten grunnlag for å reise mistillit for ansvarsløs drift av kommunen

Pensjonistpartiet i Våler er bekymret for kommunal økonomi og utsiktene for framtida. Ikke minst er man bekymret for hvor man skal hente mer penger til pleie og omsorg i stedet for å kutte på den sektoren.