Gå til sidens hovedinnhold

Det blir garantert bråk

Artikkelen er over 6 år gammel

Når jordbruksoppgjøret starter fredag, blir det garantert bråk om fordelingen av kronene.

Resultatet av fjorårets oppgjør ble at de største brukene fikk betraktelig mer i tilskudd enn de små og mellomstore.

– Ikke bare betraktelig, men vanvittig mye mer, sier Merete Furuberg til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Hun er leder av Norsk Bonde- og Småbrukarlag og skal fredag overlevere kravene i vårens jordbruksoppgjøret sammen med den nye lederen i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

Tidligere var det en grense for hvor stort arealtilskudd bøndene kunne få. Disse fjernet regjeringen under fjorårets landbruksoppgjør.

Dette var ikke noe krav fra jordbruket selv, og var etter det ANB erfarer en viktig årsak til bruddet ved fjorårets forhandlinger. At grensene ble fjernet fikk stor betydning for de store brukene.

De største grønnsaksbøndene kunne innkassere opp mot 31 ganger så mye i arealtilskudd som året før – fra 44.000 kroner som var makstaket i 2014, til 1.364.000 etter at grensene ble opphevet.

Også for fruktbønder, bærbønder og melkebønder fikk dette store utslag.

– Endringene var innenfor en ramme på null. Når noen får mer, må nødvendigivis andre få mindre, poengterer Furuberg.

Lars Petter Bartnes i bondelaget sier noe av det samme

– Når det skal stimuleres til økt matproduksjon, er det ikke nok å fordele inntekstøkningen bare mot de største brukene. Økt inntekt til bonden er klart det viktigste virkemiddelet for å nå målsettingen om økt matproduksjon til en økende befolkning. Men det må ikke bare gjelde de store brukene. Det virkelig store volumet vil ligge i å gi gjennomsnittsbrukene og gårdene under en inntekstvekst, legger han til.

Sentrale regjeringspolitikere mener at enda mer statlige kroner må pøses inn til de største brukene på bekostning av de små. Det er definitivt ikke musikk i ørene til den andre parten i forhandlingene.

Samarbeidspartiene Venstre og KrF klarte å bremse utviklingen noe i fjor, men trenden er klar og blir en hard nøtt når det skal forhandles fram til 15. mai.

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug (Frp) vil ikke kommentere noe i forkant av forhandlingene. (ANB)

Kommentarer til denne saken