Politihøgskolen i Kongsvinger har stanset store deler av virksomheten

Koronaviruset rammer utdanningen.