Politiet undersøker mulig kopling mellom savnede Christian Berg (43) og storbrann

Politiet undersøker om det finnes en sammenheng mellom personene som ble funnet i brannruinene i Moelv og den savnede Christian Berg (43).