Gå til sidens hovedinnhold

Politiet henger ikke med

«Kriminaliteten har flyttet seg fra gata til data», uttaler riksrevisor Per-Kristian Foss i en pressemelding, og legger til: «Det har dessverre ikke politiet».

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Bak de litt lettbeinte formuleringene ligger et dypt alvor. Overgrep og bedragerier på nett øker, og får store konsekvenser for ofrene. Problemet er sammensatt. Riksrevisjonen mener disse lovbruddene ikke prioriteres høyt nok, men også vansker med å rekruttere og beholde etterforskere som vil jobbe med nettkriminalitet spiller inn.

Riksrevisjonen framhever at det er for lite samordning mellom politidistriktene, og at internasjonalt samarbeid er krevende. Politidirektoratet og Justis- og beredskapsdepartementet har ikke prioritert dette høyt nok, ifølge rapporten, omtalt av blant andre NTB.

«Vi mener at politiets manglende evne til å avdekke forbrytelser på nett er alvorlig, spesielt når vi vet hvor store konsekvensene kan være, særlig for barn og unge som utsettes for seksuelle overgrep på nett», kommenterer riksrevisor Foss.

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) påpeker at rapporten dekker perioden 2016–2019, og at mye har skjedd siden den gang, men Foss avviser ifølge NTB at rapporten er utdatert: «Da må det ha vært en rivende utvikling, men intet tyder på det».

Foss gjør et poeng av at politiet har vært budsjettvinnere i årevis. Siden 2010 har budsjettene økt med lag 10 milliarder kroner, og det er blitt over 3.000 flere årsverk siden 2012, skriver NTB. I tillegg har kampen mot nettkriminalitet vært et hovedargument for politireform. Likevel har altså ikke politiet klart å prioritere dette høyt nok, ifølge Riksrevisjonen.

Politiet avdekker flere ofre og flere saker, men klarer ikke å holde tritt med mengden av tips som kommer inn, ifølge rapporten. Det er alvorlig. Nærpolitireformen handler om å være der folk er og avdekke kriminalitet der den foregår. Når verden blir stadig mer digital, må lovens lange arm logge seg på.

Kommentarer til denne saken