For å redusere smittefaren for egne ansatte og ivareta samfunnsberedskapen og politiets rolle i samfunnet har POD (Politidirektoratet) med øyeblikkelig virkning besluttet at alle interne seminarer, fagsamlinger og kurs avlyses, skriver Politiforum.

På politiets intranett Kilden skriver POD også at de skal begrense møtevirksomheten, og det oppfordres til å bruke telefon- eller videomøter hvis det er mulig.

I tillegg utsetter politiet all trening for politiets innsatspersonell, såkalt IP-trening, inntil videre. Unntaket er skyteprøven for pistol og MP5.

Glåmdalen har vært i kontakt med Politihøgskolens avdeling i Kongsvinger for å høre om hvordan dette påvirker undervisningen der. Vi fikk først noen sitater, men disse ble trukket, og vi ble henvist til kommunikasjonsavdelingen i Oslo.

Derfra har vi foreløpig ikke fått noe svar.