Glåmdalen har tidligere skrevet om saken, der den kvinnelige miljøterapeuten (25)  i august i år ble dømt  til 120 dagers fengsel  for å ha sex med en 17 år gammel gutt. Hun jobbet da  i en institusjon i rusomsorgen i Hedmark, hvor 17-åringen var tvangsplassert.

Som faglært miljøterapeut ved en rusomsorgsinstitusjon i Hedmark hadde kvinnen blant annet behandlingsansvar for en 17 år gammel gutt.

De to skal få måneder etter at kvinnen startet i jobben ha utviklet et tett forhold. Andre ansatte ved institusjonen skal ha reagert på kontakten mellom de to, og kvinnen fikk derfor beskjed av ledelsen om å distansere seg fra gutten.

Kysset på tur

Dette til tross: Da gutten skulle på en såkalt "motivasjonstur" ble kvinnen valgt ut til å være med - siden hun hadde best kontakt med ham. I tillegg var en annen ansatt med på turen. Det var på denne turen at forholdet mellom miljøterapeuten og 17-åringen tok en ny retning. Ved to tilfeller kysset de to. Den første gangen skal kvinnen ha blitt sjokkert over tilnærmingen, men hun skal likevel ha respondert og kysset tilbake.

Gutten har forklart at han hadde fått følelser for kvinnen, og at han ikke lenger så på henne som en behandler. Kvinnen forklarte at hun ikke ønsket å være avvisende til gutten - med henvisning til behandlingen.

Sør-Østerdal tingrett påpeker at det var flere omstendigheter under turen som indikerer at kvinnen har gått over en grense i forhold til hva slags kontakt en terapeut skal ha ha med sin pasient.

Hadde sex

Kort tid etter at de var tilbake fra turen, oppsto det på ny kontakt mellom de to. 17-åringen fortalte kvinnen at han var blitt glad i henne. Hun skal da ha svart at det ikke kunne skje noe mellom dem. Gutten oppsøkte kvinnen ytterligere to ganger samme kveld. Ved det siste besøket endte de to opp med å ha sex.

Dette skjedde på institusjonsstedet, der kvinnen disponerte en leilighet mens hun jobbet turnus.

Forholdet ble avdekket da 17-åringen fortalte om hendelsen til en psykolog i forbindelse med behandling. Kvinnen ble sagt opp og saken ble anmeldt.

Anket dommen og fikk medhold

 Kvinnen anket dommen og har i Eidsivating lagmannsrett fått straffen redusert til 120 dagers samfunnsstraff.

– Tingretten ville dømme kvinnen til 120 dagers fengsel, men lagretten valgte den langt mildere straffereaksjonen, fordi rettens flertall mener den fornærmede gutten må ta stor del av ansvaret for det som skjedde, skriver Dagbladet.

– Retten må kunne legge vekt på at det var fornærmede som aktivt forførte og bearbeidet tiltalte for å oppnå seksuell omgang, heter det i dommen.

- For mye ansvar på gutten

Bistandsadvokat Alina Haug Drazkowsk reagerer på dommen.

- Dette er en type overtredelse som skal være straffbar uavhengig av fornærmedes rolle. Min oppfatning er at rettens flertall har lagt for liten vekt på at han var mindreårig og tvangsplassert på en barnevernsinstitusjon, og lagt for mye ansvar på en gutt som var i en sårbar situasjon i utgangspunktet, sier Drazkowski, advokat i advokatselskapet Consensus, til Dagbladet.