Fire lokale kommuner er uten politiårsverk

GLÅMDAL/NES: Kun to av våre kommuner har fått flere årsverk siden 2016, resten har fått færre.