Enger Mehl: – Vanskelig å få en tydeligere beskjed enn av 4.500 politifolk

Av

Bare én av fem politiansatte mener politireformen gir mening, og hele 80 prosent mener verken forebyggende politiarbeid eller beredskap blir bedre. Emilie Enger Mehl, stortingsrepresentant for Hedmark Senterparti og medlem av justiskomiteen, mener politireformen var et enormt feilgrep og har rasert det lokale nærpolitiet.

DEL

– Det er vanskelig å få en tydeligere beskjed enn av 4.500 politifolk, som har skoene på og vet hvor det trykker. Regjeringen må slutte å late som alt er i orden, og begynne å lytte til folk, sier Mehl til Østlendingen torsdag kveld.

– Nå må vi trekke i nødbremsen, stoppe byråkratiseringen av politiet og få tilbake politifolk i uniform. Senterpartiet vil styrke det lokale politiet, ikke flytte politiet lenger unna folk. Folk må kunne se politiet i gata og ha tillit til at de kan komme når det skjer noe, fortsetter hun.

– På vei i feil retning

Uttalelsene kommer i kjølvannet av en undersøkelse som professorene Catrine Filstad og Tom Karp la fram på Politihøgskolen torsdag ettermiddag.

De har gjennomført feltundersøkelser, observasjoner, samtaler og spørreundersøkelser med 4.500 politiansatte om politireformen.

Resultatene viser at 80 prosent mener at det forebyggende arbeidet blir enten dårligere eller det samme som før reformen, og nesten like mange mener det samme om beredskapen. 70 prosent mener tilgjengeligheten for publikum har blitt dårligere.

Nesten ingen av de spurte har tro på at reformen gir bedre ressursutnyttelse, ifølge magasinet.

– Vi ser tydelig at vi er på vei i feil retning. I mange tilfeller har vi for få politibetjenter, og avstanden til publikum øker. Det er interessant, men samtidig også trist, å se at dette i så stor grad ser ut til å bekreftes i forskningen som skal legges fram i dag, sier leder Sigve Bolstad i Politiets Fellesforbund til Politiforum.

– En knusende dom

Mehl mener politireformen har gått ut over vanlige folk i Hedmark som får dårligere beredskap, dårligere forebygging og mindre tilstedeværelse i sine lokalsamfunn.

– I tillegg har reformen vært ødeleggende for etterforskningskapasiteten over hele landet, og selv alvorlige saker hoper seg opp i kø, sier hun.

Stortingsrepresentanten viser til at politireformen ble vedtatt av regjeringspartiene med støtte fra Arbeiderpartiet, og innebar blant annet nedleggelse av 120 polititjenesteder i Norge.

– Politiets Fellesforbund er blant dem som lenge har advart om konsekvensene av politireformen. Nå har vi fått en knusende dom som viser at det var helt feil å sentralisere politiet, sier Emilie Enger Mehl.

Artikkeltags