Skal bekjempe urovekkende grensekriminalitet. Men det norsk-svenske grensesamarbeidet må vente

EIDSKOG: Trass justisminister Jøran Kallmyrs (Frp) forsikringer i september om at den planlagte felles norsk-svenske politistasjonen i grensegata er høyt prioritert, varsler Politidirektoratet (POD) at prosjektet er lagt på vent i 2020.