Det er VG som forteller nyheten om at justisministeren ikke ønsker et midlertidig beredskapssenter, mens man jobber med å etablere politiets nasjonale beredskapssenter på Taraldrud i Ski kommune.

Både Frps fylkesleder Johan Aas og Aps stortingsrepresentant Tone M. Sønsterud har snakket varmt om et midlertidig beredskapssenter ved Politihøgskolens utdanningssenter på Sæter.

Til VG sier justisministeren at det er helt uaktuelt med midlertidig ­beredskapssenter.

– Taraldrud skal realiseres. ­Beredskapssenteret skal bygges der. Det er et særdeles godt planlagt og gjennomarbeidet prosjekt som skal være på plass om få år. Det er ingen behov for midlertidige løsninger, og det vil bare føre til ekstrakostnader, sier Amundsen til VG.

Justisministeren sier at hele poenget med et nytt beredskapssenter er at de nasjonale beredskapsressursene skal samlokaliseres, og forteller at beredskapstroppen har lokalisering og funksjoner som fungerer.

Han sier videre til VG at Kongsvinger er helt uaktuelt, og at det ligger for langt unna for beredskapstroppen som til vanlig går i tjeneste i Oslo.

Det planlagte nasjonale beredskapssenteret som skal være klart til bruk i 2020 har møtt massiv motstand både lokalt i Ski, og fra opposisjonen på Stortinget.

– Jeg mener det er helt utrolig at vi ikke får et beredskapssenter på plass. Skal man i tillegg gjennom en rettssak, kan det ta lang tid. Da må man finne et ­alternativ til dette er over, sier Tone M. Sønsterud til VG.

Stortingsrepresentanten mener at man trenger en midlertidig løsning fram til beredskapssenteret i Ski er klart, og sier at dersom forholdene ikke ligger til rette på Taraldsrud så kan man se til Kongsvinger – der alt ligger klart.