Planlegger for flere mulige kriser: – Det kan komme både flom og skogbrann samtidig med at vi håndterer korona

Samtidig som koronakrisen håndteres for fullt, forbereder Fylkesmannen seg nå også på vårflom og skogbrannfare.