Vi ser dem over alt. Skiltene med teksten «kjør sakte, barn leker». Jeg blir like forundret hver gang, fordi skiltene er ikke beregnet til dagens barn. Skiltene var beregnet for barna som har spiret og vokst seg til å bli dagens generasjon ungdom.

Skiltene har rett i at barn leker, men de tar feil i at bilistene av den grunn må senke farten. De fleste barna som i dag går på småtrinnet på skolen klatrer ikke lenger i trær på fritiden. De leker ikke lenger med dukker, møkker seg ned i sandkassa, eller tegner med kritt på fartsdumpene til fingrene blir ømme. Istedenfor sitter de med en 11 tommer skjerm i fanget, som de trykker på med de små fingrene sine. De samme fingrene som aldri har kjent følelsen av å ha blitt kløpet i trampolinefjører.

Hvem sin skyld er det egentlig at barn slutter å leke med leketøy, allerede når de er åtte år gamle? Hvem sin skyld er det at barna sitter innendørs med en iPad plantet i fanget, etter at de er blitt hentet på SFO? Jeg tror det er samfunnet. Barn i dag vokser nemlig opp i et samfunn proppfullt av teknologi, og litt sløve foreldre.

For det er nemlig ikke foreldrenes skyld, at barna ønsker seg TV-spill de har sett i lekebutikken. Det er samfunnet og verden som tilrettelegger hva de mener barn skal leke med, ved at de øker utvalg av spill, apper og andre teknologiske leketøy for de små. Og dette er ikke bare negativt. Fler og fler barn lærer seg litt engelsk, tall og å lese allerede når de går i barnehagen, fordi de lærer det av det de ser og hører når de leker.

Gjennomsnittsalderen for når man blir forelder har økt de siste årene, som et resultat av at flere og flere vil ha en stabil økonomi, jobb og liv før de stifter familie. Jo eldre man blir, jo mindre orker man. Derfor tror jeg også at det er lett for foreldrene å ta den enkle utveien i å la barna spille litt spill på telefonen før de legger seg, framfor å bli med barna ut for å leke.

Dagens generasjon ungdom fikk kanskje mer nytte av skiltene, enn det dagens barn gjør, men i gjengjeld tror jeg verden har klart å skape mange dyktige, teknologiske mennesker som vil være nyttige i framtida.