Siden 1978 har det vært lov med selvbestemt abort innen utgangen av 12. svangerskapsuke. Loven går ut på at kvinner selv kunne bestemme om de ville ta abort før uke 12. Nylig ble det stilt spørsmål om abortloven også gjelder når det kommer til fosterreduksjon.

Helseminister Bent Høie ba om en tolkning av abortloven, og Lovavdelingen i Justisdepartementet kom fram til at loven også gjaldt fosterreduksjon. Jeg er for abort, men jeg er også tvilling.

Jeg ble født to minutter senere enn min tvillingbror. Det synes at han er eldre enn meg da han er minst ett hode høyere enn meg. Jeg er for at kvinner selv kan velge om de vil ta abort eller ikke. Det er deres valg og deres kropp, ergo bør valget ligge hos kvinnen selv, og ikke ved en religiøs lege eller en teit lovgivning.

Når det kommer til fosterreduksjon, strider jeg naturligvis litt begge veier. Ikke alle mennesker er skikket til å ha barn, både økonomisk og sosialt. Når man får tvillinger blir det fort dobbelt opp på den økonomiske siden. For mange kan dette bli en utfordring. I tillegg til hvor mye ett barn sliter ut foreldrene sine, kan mange bare forestille seg hvor mye tvillinger sliter ut foreldrene.

Derimot vet alle konsekvensene ved å få barn. Hvis man først har bestemt seg for å få barn, bør man vurdere tanken ved at det kanskje kan komme tvillinger eller trillinger. Det blir også et etisk spørsmål om det er riktig å abortere bort ett foster og la det andre utvikle seg videre. Hvorfor er det ok å ta abort av ett foster med la ett annet utvikle seg videre?

Hvis man synes det blir for vanskelig, sosialt, eller for slitsomt med et tvillingpar er man kanskje ikke godt nok skikket til å passe ett barn en gang.

Flere norske kvinner har reist til utlandet for å utføre fosterreduksjon. I flere andre land i Europa har fosterreduksjon vært praksis i mange år. Som minstemann i et tvillingpar er det kanskje litt vanskelig for meg å være objektiv i denne saken. Personlig synes jeg ikke noe om fosterreduksjon.

Kvinner har rett til å bestemme over sin egen kropp, men når man har bestemt seg for å få barn, bør man ta konsekvensene av det. Hvis man som blivende mor, klarer å abortere bort ett barn, men fortsatt vil bli mor, da er det noe som ikke helt stemmer.