– Som folk flest har jeg meninger om det meste og er glad i en god diskusjon. Samtidig er det interessant å høre andres synspunkter, og det er viktig å ha et forum hvor meninger kan utveksles. Nettopp dette er det gode muligheter for gjennom politikken, forteller Slettvold, som er 2. kandidat i Nord-Odal Venstre.

25-åringen som nylig har vendt nesa hjemover etter endt utenlandsstudie, forteller hun er glad for å kunne bidra mer i lokalpolitikken.

– Jeg er opptatt av at Nord-Odal skal forbli ei levende bygd, og ønsker å legge til rette for mer tilgjengelig aktivitet i nærmiljøet. I tillegg er det viktig at bygda skal være et trygt og godt sted å bli gammel, mener hun.

Som fersk 2. kandidat i Venstre, forteller Guro at alt fokus nå omhandler valget som nærmer seg med stormskritt.

– Kommunevalget er en unik mulighet for folk til å påvirke lokalsamfunnet vi lever i. Kort fortalt kan vi alle påvirke hva som skal prioriteres ute i kommunene, sier hun og legger til at verdiskapning og et mer miljøbevisst lokalsamfunn er to vesentlige saker for Venstre.

De seks faste

– Hva er dine tre hjertesaker?

– Å sikre en human eldreomsorg, et godt kollektivtilbud og et mer miljøbevisst lokalsamfunn.

– Ditt politiske forbilde?

– Jeg mener politikk skal handle om mer enn enkeltpersoner, og jeg kan derfor ikke si at jeg har noe spesielt politisk forbilde.

– Jonas eller Erna?

– Erna!

– Buss eller bil?

– Buss, dersom kollektivtilbudet er tilstrekkelig.

– Hva er ditt standpunkt til kommunesammenslåing?

– Det finnes gode argumenter både for og mot, personlig er det den kulturelle tilknytningen til Nord-Odal som betyr mest for meg. Jeg syntes likevel det viktigste er at kommunene selv får være delaktige og blir hørt i prosessene mot kommunesammenslåing.

– Helt ærlig, hvem tror du vinner valget?

– Det må være opp til velgerne å avgjøre. Jeg tør ikke komme med noen spådom, men jeg håper og tror på politisk mangfold i kommunestyrene.