I sitt nyeste blogginnlegg spør førstegangsvelger Solveig Walmann hva skolene gjør for å nå flest mulig elever fram til valget.

«Hva har skolen og partiene gjort for å bruke skolen til valginformasjon for å nå flest mulig frem mot lokalvalget i høst? Ingenting», skriver hun.

LES HELE INNLEGGET TIL WALMANN HER!

Ole Frode Mikkelsgård, som representerer Våler Venstre, synes Solveig Walmann kommer med.

«Det politiske engasjementet overlates i stor grad til skolens læreplaner om politiske partier og prosesser i samfunnsfagene, samt selvfølgelig valgdebattene. Skolen gjør her en veldig viktig jobb. Svakheten kan allikevel være at skolens nøytrale formidling av kunnskap om politikk går på bekostning av engasjement? Hvis dette er tilfellet, kan absolutt de politiske partiene være med på å bidra til nettopp dette engasjementet», skriver Mikkelsgård.

Han mener førstegangsvelgeren, som alle andre velgere, bør ha mer kunnskaper om politikk enn fra skolen, for å gjøre et godt valg.

«Våler Venstre har ønsker om å starte opp Unge Venstre i kommunen for å stimulere til slik engasjement. Det samme kan kanskje andre partier og andre lokallag vurdere eller allerede ha etablert, men det er ikke nok alene – og vil kanskje bare nå noen få. Kanskje kunne de politiske partiene gått sammen om et politisk ideverksted på tvers av partitilhørighet, hvor man inviterte førstegangsvelgerne til dialog om ungdomssatsing og framtidig utvikling av kommunen?» spør han.

HVA MENER DU? KAST DEG INN I DEBATTEN HER!