– Det gikk bare 13 dager fra jeg fikk vite hva som blir min nye pensjon til utbetalingen kom i januar. Er det ingen tidsfrister for informasjon når staten kutter alderspensjonen min med 20.000 kroner? undrer Randi Østbøll Pedersen i Kongsvinger.

Brev til ministeren

Etter 45 år som fullt- eller deltidsarbeidende er 67-åringen nå én av mange tusen ofre for den nye uførereformen som trådte i kraft fra januar i år, og hennes engasjement for å opprettholde pensjonen sin er en av mange grasrotreaksjoner som nå har ført til ny debatt i Stortinget.

 For første gang i historien har nemlig nasjonalforsamlingen tatt i bruk en helt ny debattform, og hensikten med den historiske stortingsdebatten tirsdag var å belyse de uheldige virkningene av den nye reformen, som rammer om lag 50.000 uførepensjonister i Norge.

Fikk ikke vite

– Jeg har mest lyst til å si at «dette finner jeg meg ikke i», sier Randi Østbøll Pedersen, og viser til at reformen ble vedtatt for fire år siden.


– Likevel fikk ikke jeg vite hvor stor min pensjon ville bli fra 1. 1. 2015 før etter at reformen var trådt i kraft, sier hun.
Da Østbøll Pedersen ble kjent med reduksjonen i pensjonsutbetalingene i januar skrev hun brev til blant andre arbeids- og sosialminister Robert Eriksson
(Frp) og andre nestleder i arbeids- og sosialkomiteen, Dag Terje Andersen (Ap).

– Kan ikke ha visst

I går var begge på plass i Stortinget for å diskutere situasjonen til de mange tusen som er blitt ofre for den nye reformen.


– Vi vil finne ut om Stortingets vedtak har hatt utilsiktede virkninger, og be regjeringen komme med tiltak dersom det viser seg å være tilfelle, sier Dag Terje Andersen (Ap).


I går var han en av flere som ville rette opp de uheldige konsekvensene av reformen, etter at en samlet arbeids- og sosialkomité var enig om å se på uførereformen på nytt.

– Tror du det blir en løsning for deg, Østbøll Pedersen?
– Sannelig om jeg vet. Jeg håper at skjevhetene vil bli rettet opp for dem som er hardt rammet. Stortinget kan i hvert fall ikke ha vært klar over hvordan reformen ville slå ut, sier hun, og er én av 3000 uførepensjonister som mister mer enn 6000 kroner årlig.