Pengekrisa tvinger fram økt kommunesamarbeid

NORD-ODAL/SØR-ODAL: Odalskommunene samarbeider allerede på en rekke områder. Pengekrisa har tvunget fram samtaler om enda flere fellesfunksjoner.