Gå til sidens hovedinnhold

Pengedryss fra Glåmdalen igjen

Nå gjør vi det igjen! Deler ut 600.000 kroner til aktivitets- og fritidstilbud for barn og unge. I fjor fikk 17 tiltak pengestøtte til alt fra uniformer og instrumenter til lekeapparater og lysanlegg.

Lokale lag og foreninger inviteres også i år til å søke om støtte til åpne aktivitets- og fritidstilbud til barn og unge. Søknadsfristen er 4. mai.

Sammen med Amedia og Sparebankstiftelsen DNB deler Glåmdalen ut 600.000 kroner til foreninger og organisasjoner i vårt dekningsområde. Privatpersoner og næringsvirksomheter kan ikke søke.

– Det er veldig moro at vi kan gjenta suksessen fra i fjor. Som en sentral samfunnsinstitusjon er det viktig for oss å bidra til å skape gode lokalsamfunn. Vi ønsker vi speile og utvikle lokal kultur og identitet, og være en viktig og positiv kraft i utviklingen av det som skjer lokalt, sier ansvarlig redaktør Thor Sørum-Johansen i Glåmdalen.

– Interessen for å søke om midler var stor i fjor, og juryen hadde en morsom og vanskelig jobb med å fordele midlene. Nå byr altså muligheten seg igjen - både for gamle og nye søkere. Vi håper jobben blir minst like vrien i år, og at lag og foreninger fra hele distriktet kjenner sin besøkelsestid. I fjor hadde vi for eksempel litt få søknader fra Solør, syntes vi.

Blant dem som fikk midler var i forbindelse med utdelingen i fjor, var lokale skolekorps, Kongsvinger skøyteklubb, Vinger Mekk og Moro, Hokåsen Vel, Liermoen kunstsnøanlegg, Foreningen Eventyrfestningen og Odal skateklubb. Totalt 17 søkere fikk innvilget fra 5000 til 150.000 kroner.

– Med den situasjonen vi har hatt det siste året, oppleves det ekstra meningsfullt å kunne bidra med støtte til aktiviteter for barn og unge, sier Sørum-Johansen.

– Journalistikken og samfunnsoppdraget er vår forretningsidé. Det betyr at vi gjennom løpende nyhetsrapportering og dybdejournalistikk skal gi våre lesere kunnskap om det som skjer i lokalsamfunnet, og innsikt i prosesser som påvirker livene deres. Vi skal være en arena for debatt og et sted hvor folk kan få utløp for engasjementet sitt. Vi har sett det siste året at stadig flere oppdager verdien av journalistikken. Glåmdalen opplever igjen opplagsvekst, en tendens som preger aviser over hele landet. Abonnentene våre gjør det mulig å drive journalistikk.

Pengestøtten fra Glåmdalen inngår i en ordning som omfatter 76 aviser eid av Amedia-konsernet. Til sammen skal det deles ut 25 millioner kroner i støtte til åpne aktivitets- og fritidstilbud og annen ideell virksomhet i regi av lokale lag og foreninger i de kommunene som avisene dekker. Utdelingen skjer i samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB, som for fem år siden kjøpte Amedia og opprettet Amediastiftelsen for å ivareta eierskapet.

Utlysningen av 25 millioner kroner i støtte skjer i tråd med formålet til Amediastiftelsen: «Eie norske aviser og tilknyttet virksomhet. Virksomhet som eies skal drives på forretningsmessig grunnlag. Stiftelsen kan bruke av sitt overskudd til å gi bidrag til allmennyttige formål».

Søknadsfristen er 4. mai. Deretter skal en lokal jury, bestående av personer fra vår avis og eksterne medlemmer, bestemme hvilke tiltak som skal tildeles midler. Offentliggjøringen av tildelingene skjer 1. juni.

Søknader kan utelukkende leveres gjennom denne søknadsportalen: https://soknad.sparebankstiftelsen.no/amedia

Kommentarer til denne saken