Gå til sidens hovedinnhold

Køkaos i flere år framover

Artikkelen er over 6 år gammel

Bor du på Romerike eller i glåmdalsregionen, men jobber i Oslo? Da bør du snareste finne andre framkomstmidler enn bilen.

1. juni starter Statens vegvesen arbeidet med å oppgradere Smestadtunnelen på Ring 3 i Oslo. Smedstadtunnelen er den første av ti Oslo-tunneler som skal rustes opp fram mot 2019. På landsbasis skal 200 tunneler utbedres, skriver Romerikes Blad.

Det vil i stor grad påvirke trafikken i hovedstaden og innfartsårene til Oslo, blant annet fra Romerike.
Både E6, riksvei 4, riksvei 159 og Østre Aker vei er innfartsårer fra Romerike mot Oslo.

Dårligere kapasitet i flere år

– Nøyaktig hvordan dette vil utfolde seg ser vi først noen dager etter stengingen. Av erfaring vet vi at det kan ta en ukes tid før kjøreadferden endrer seg ved større omlegginger, sier kommunikasjonsrådgiver i Statens vegvesen, Eystein Hanssen, til Romerikes Blad før han legger til:

– Tunnelrehabiliteringen betyr en permanent kapasitetsreduksjon i flere år, så at det blir kø, det er vi sikre på. Hvor omfattende kødannelsen blir henger sammen med hvor mange som endrer reisevaner.

Årsaken til opprustingen er for å tilfredsstille kravene i tunnelsikkerhetsforskriften og El-tilsynsloven.

Må endre kjøremønster

– Det blir køer, og vi er avhengige av at bilistene endrer kjøremønsteret sitt. Fra og med 1 juni i år og fram til 2019 vil det til enhver tid være minst en tunnel i Oslo som er delvis stengt, sier avdelingsdirektør Nils Erik Bogsrud i Statens vegvesen.

Bilistene som enten bor på Romerike og jobber i Oslo, eller som har adresse i hovedstaten og jobber på Romerike, vil merke køene allerede til uka.

– Spesielt om man jobber på Oslos vestkant vil framkommeligheten bli betydelig redusert når arbeidet i Smedstadtunnelen starter opp, sier Bogsrud før han fortsetter:

– Fra og med neste år vil arbeidet i Brynstunnelen begynne. Da vil de trafikale utfordringene merkes enda bedre for romerikinger som reiser til Oslo med bil.

– Men det er ingen tunneler på Romerike som skal utbedres i denne omgang?

– Nei. Rælingstunnelen skal utbedres, men det er etter 2019. I Hagantunnelen skal det bygges et nytt løp. Så der vil nok oppgraderingen skje i forbindelse med byggingen, sier Bogsrud.

Anbefaler kollektivt

Arbeidet med tunnelene krever at ett og ett tunnelløp stenges. Da reduseres kapasiteten med mer enn 50 prosent.

For tunnelene i Oslo finnes det ingen egne omkjøringsveier. Det betyr at når en tunnel stenges vil det bli lengre og mer kø andre steder. 
Veivesenet anbefaler derfor at alle som har mulighet reiser kollektivt, sykler eller går.

I tillegg vil veivesenet prioritere kollektivtrafikkens framkommelighet forbi anleggsområdet.

– Må du ta bilen – beregn ekstra reisetid, og ta hensyn til andre trafikanter, er oppfordringen.

Kommunikasjonsrådgiver i Statens vegvesen, Eyvind Hanssen, tegner et bilde på hvor ille det kan bli om alle de som allerede velger bilen til fordel for kollektivtransporten fortsetter med det:

– Da vil det ta fire timer å kjøre fra Sinsenkrysset til Smestadtunnelen.

Nevnte strekning er ifølge Google Maps 7,4 kilometer lang, og tar sju minutter å kjøre.

– Det sier det seg selv at folk ikke har tid til. Vi anbefaler derfor at de som kan tar kollektivtransport til og fra jobb.

– Kan bli trangt

Om bilistene velger å ta veivesenets oppfordring om å bruke kollektivtransport til og fra jobben, vil naturligvis presset på togene og bussene bli større.

Kommunikasjonssjef i NSB, Åge-Christoffer Lundeby, opplyser at det kan bli trangt på togene framover.

– Allerede i dag er det en rekke togavganger som er fulle i rushtiden. Mitt råd til pendlere er å orientere seg om avganger som kanskje går noe senere eller tidligere enn ellers. Vi har så mange tog som det vi har, og det kan bli trangt, men det er vanskelig å forutse hvordan dette blir, sier han.

Også Ruter varsler problemer.

Mange linjer vil bli berørt

– Det forventes store framkommelighetsproblemer, også for kollektivtrafikken, opplyser kommunikasjonsrådgiver i Ruter, Øystein Dahl Johansen.

Han forteller at flere av deres linjer i Oslo vil bli berørt.

– I utgangspunktet blir linje 23, 24, 28, 45 og 261 berørt på Ring 3. Det er usikkert hvordan trafikken fordeler seg i det øvrige nettet og det kan vise seg at andre linjer blir berørt. Det er ventet flere reisende på strekningene. Ruter vurderer situasjonen og kapasitetsbehovet fortløpende og har anledning til å sette inn ekstra busser ved behov, sier han.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.